Zerdüştilik veya sistemli hedefi belli din..

Zerdüştilik denilince Gathalar’da şekillenen sistem kastedilir.. Bunu öncelikle kaydedelim..

Ben Zerdüştilik ve giderek Kürdistan’daki mitolojik eğilimleri 23 yıldan beridir araştırıyor ve neredeyse her adımda yeniden düşünüyorum. Daha önce öğrendiklerimi çoğu kez takviye ediyor, ama yine de fazla seyrek olmamacasına, yepyeni ve daha önce öğrendiklerimi gözden geçirmemi emreden bulguları beynime nakş etmek durumunda kalıyorum.

Erdoğan gibi ezbercilerin anlayamayacakları, pastoral ve yarı pastoral dönemden beri her döneme ışık tutan Zerdüşt öğretisi’nin, öğreti olarak hala diri olduğudur. Söz konusu güçlü öğreti Kürdistani karekterinden dolayı AKP Faşizmi’nin stratejistleri tarafından hedef alınıyor, küçümsenmeye çalışılıyor. Amaç Kürtler’i geçmişlerine düşman etmek, onları tarihlerinden, kültürlerinden kopararak, tabir caizse çırılçıplak orta yerde bırakmaktır. Bu gerici güruh,esmekte olan İslamist rüzgarı da arkalarına almış bir vaziyette yürüyor, hırlayıp gürlemekte pek acleci davranıyorlar.

Peki, Zerdüştizm gerçekten vaktini, kültür düzeyinde de olsa doldurmuş mudur? Biraz buna bakalım..

Zerdüştizm hakkında bilinmeyen, yanlış ifade edilen çok şey var.. Bunların önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

-Zerdüştizm, Ortadoğu’nun diğer dinlerinin aksine, eklektik değil, kendi içinde bütünlüklü bir öğretidir. Mesela Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet; üçü de bir Zagros uygarlığı olan Sumerler’in “Tufan”la ilgili yazılı metinlerindeki bazı “satırları” biraz değiştirerek Noaks ark, Nuh’un Gemisi gibi bir menkibeyi ayrı ayrı yaratmış, kendi metinlerine eklemişlerdir. Belki Sümer lerin “tufan metni” bir Sümerli peygambere inmiştirç Bilemeyiz. Fakat elimizdeki gerçeği de biz kulak ardı edemeyiz. (bu arada kaydedeyim; Sümer Dili’nde kullanılan 90 cıvarında kelime’nin bugünün Kürtçesinde neredeyse aynen kullanıldığını saptadım. Bana küfür eden dil bilimcilere ithaf olunur). Akl-ı evvel bazı “araştırmacı din adamları” bu menkibeye o kadar inanmışlardır ki, söz konusu gemiyi Ağrı’nın eteklerinde veya Cudi Dağı’nda arayıp durmaktadırlar. Bunun gibi pek alıntı da Grek Logos’undan veya Mısır Mitolojisi’nden de alınmıştır.

-Zerdüştizm’de İnsanlar ve hayvanlar merkezi bir alırlar. Özellikle zeka sahibi insanlar iyilik ve kötülükleri ile bu din tarafından mercak altına alınmışlardır. İnsan, Tanrıdan bağımsızdır. Yapacağı her şeye kendisi karar verir. Kötü güçle işbirliği yapmak ve iyinin takipçisi olmak onun takdirine kalmıştır. Zerdüştizm’de tanrıdan sadece arkadaşça istekte bulunulur. Her sıkıştıkça dualarla isteklerde bulunmak geçersizdir. Karşılaşılan güçlüklerden çıkış yolunu insanın kendisi bulmak zorundadır. İnsan Kötü ile mücadelede ciddi bir öznedir.

-Zerdüşt Dini ASLA BARIŞÇI DEĞİLDİR! Bu dinin ruhunda devrimci bir kavga hakimdir. “Kötü ile uzlaşmayın!”, “Kötü ile savaşın” diyen bir dindir bu. Zerdüşt’e göre kavga heryede vardır ve zorunludur. Gökteki yıldızlar kendi düzenleri için sürekli bir savaş halindedirler (Büyük Kosmos). Gerçekte de yanlış olarak “yerçekimi” denilen büzüştürücü dış baskıya karşı iç direniş odakları yok olmayı engeller. Toplum içinde de hakim sınıflara karşı üreticilerin kifayetsiz direnişi vardır. Ferdin kendisinde de içte bir mücadele vardır. Kişinin kötü yanı ile iyi yanı sürekli bir mücadele halindedir (Küçük Kosmos). Bir bütün halinde ele alındığında canlılar yaşamak için biribirleri öldürüp yerken, Av sahaları için kavgalar verilirken nasıl barışçılıktan bahsedilir.

Diğer dinlerde de şiddet vardır. Fakat onlardaki şiddetin karekteri değişiktir. Tewrat’ta şiddet ırkçı bir şiddettir. Bu kitapta en bariz şiddet anlatımını ve sebebini Tesniye “sure”sinde buluruz. Şöyle der: “Rab bütün milletleri önünüzden kovacak ve sizden büyük ve kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın bastığı yer sizin olacak.” En tipik ırkçılık budur..

İslam’da şiddet Allah’ı inkar edenlere karşı uygulanır. Onlar kılıçtan geçirilir Bakara’dan tutun tevbe suresine, oradan Nisa’ya, Maide’den Nur suresine kadar pek çok surede Müşriklere, “İffetsiz” farz edilen kadınlara şiddet uygulamak mecburidir.. Dolayısı ile İslam’da da barışçılık lafta kalır.

İncil’in yazılı metninde fiili şiddet yoktur. Hatta “sana bir tokat atana öbür yanağını dön” şeklinde ifadeler de yer alır. Ama Hristiyanlığın fiilinde büyük bir kadın düşmanlığı, engizisyon mahkemelerinin tekelindeki işkence ve zorla hristiyanlaştırma vardır. Kadınlara karşı “cadı avı” bunun tipik misallerindendir. Hristiyanların iç mezheb çekişmelerinde bile milyonlarca insanın öldürüldüğü bilinir (Özellikle Katolik-Ortodoks Savaşlarında). Oysa bu din zayıfların ve kölelerin dini olarak ortaya çıkmıştı.

-Zerdüşt Dini’nde dişe diş bir sınıfsal mücadele söz konusudur. Bu, birey tarafından alınan tavır hem mücadelenin kazanılması konusunda, hem de bireyin ölümden sonraki geleceği açısından belirleyicidir. Böylesine adil bir görevlendirme hangi dinde var, merak ediyorum. Kısacası Zerdüştizm’de hedef somuttur, eğer zafer kazanılacaksa somut bir savaşla kazanılacaktır.

Zerdüştizmde iki güç çarpışır. Birinci güç üreticilerden oluşur. Bunların görevi emeklerinin ürünü olan tarımsal ve hayvancılık alanındaki kazançlarını savunmaktır. Üreticilerin karşısında devlet makinasını elinde tutan Kavalar ve Karapanlardır. Kavalar küçük prenslerdir (Feodal Bey). Karapanlar ise bu prenslerle her alanda işbirliği yapan rahiplerdir (zamanımızın şeyhleri). Bunlar zor kullanarak sığırlara, şaraba, tahıllara el koyarlar. Hayvanları üreticilerin bakışları arasında tanrılara kurban eder ve şarapla (Homa ile) birlikte yer içerlerdi.

Bu büyük adaletsizlik, ilk gençlik yıllarından ittibaren Zerdüşt’ün yok etmek istediği bir adaletsizliktir. Bu konu açıldığında daha çok şeyler yazılması gerekir ve Gathalar’dan alıntılar yapılarak daha somut bir anlatıma kavuşturulabilir...

-Zerdüşt’ün kullandığı mantık diyalektik mantıktır. Bu mantık onun bütün çözümlemelerine hakimdir. Ufak bir misal vererek konuyu geçmek zorundayım (makalenin uzamaması için):

Şunu iyi kavrayarak okuyunuz; Yasna 30...

3. Evet bunlar iki temel güçtürler (ruhturlar), ki bunlar kendilerini ikiz (zıt ikizler imişler gibi) açığa vururlar; düşüncede, sözde ve eylemde; İyi ve Kötü (zıtların birliği). Akıllı olan, bu iki güç arasında bir defada doğruyu seçer, ahmak (ise onu) değil.

4. Ne zaman ki bu iki güç ezelde (başlangıçta) bir araya geldi, hayat ve hayat olmayanı yarattılar (zıtların mücadelesi). En nihayetinde (ölümden sonra) Kötü Hayat Yalan’ın takipçileri için olacaktır, fakat En İyi Düşünce (cennet) imanlılar içindir.

Bu kadar ışık saçan 3000 yıllık başka bir metin var mıdır şöyle bir düşünün..

2012-07-24

A Sirac Kekuyon

Not: AKP’nin seçeceği en seçkin bilim adamları ile isterlerse kitle önünde, isterlerse bu SİTE’de tartışmaya hazırım.. Ama nedere onlarda bu cesaret.. Sıkar biraz..
GorusunuzGERCEGI APE SIRACTAN ÖGRENMEK AYRICALIKTIR

deniz karadeniz

2013-05-11 20:29 - silav.u reze xwe.bi dil germi peskesi we dikim.ape.sirac u wusa,ji di jiyana we de basi reheti.u silameti,di kar u xebate wede..serfketine.. EZ DIXWAZIM.JI WERE U HEMÜ TAMASWANEN HEJA QEWLEKI E LE SER PEXAMBER ZERDEST HATIYE GOTIN DIYAR BIKI,,, qewle.zerdest. Reya rastiye li ber xwe dani xwede u xwedane jere kir rezani. Zerdest.sekini li bere bani. Got ya xwede tu i rahmani. Deate min bighine deman u denge. Tu me azad biki ji ezab u astenge. padsaye mini rehman e. Horiya hilandin text u dan e. Li zerdest gur kirin mom u ciran e. Zerdest got ya xwede tu xwedani. Tu laiyqe medh u sinani. Tu kese be kesani. Tu mefera be meferani. Tu xwediye necar u be careyi. Tu cebare sikestiyayi. Tu hekime qul u derdayi. zerdest bi sitara ji be xwe nskiri. Bi sev u roj difikiri. ya xwedaye mini- Ji ewil heta axiri. Xwedaye min i cebar e. Dawi hatibü ferwar e. Reya baweriye ji zerdest re kiribü ferwar e.ez naxwazim heji direj bikim ape min tu her dem biji gele kurd bi sexisiyate weke we pir serbilindin dembas

Sumerce Kelimeler

Kadir Canbek

2012-12-16 22:53 - Sirac Abi, Ben henuz bu yil Yezidiligi arastirmaya basladim; gerci tam iki yuz yil geriden takibediyoruz uzuelerek soylemeliyim, ama Tirko bize firsat vermiyor, biliyorsun...Yezidilikle ilgili genel bir kanaate ulasinca, Ahli-haq ile Alevilik ve Mithra- Zerdustin yi de incelemek gerekiyor...Simdi bu Sumer dilinde doksan adet kelimenin Kurdcede olduguna deginiyorsun, bu kelimeleri mumkunse bana gonderebilirmisin ? Bu husularin pesini birakmayacagim, olmeden evvel bir seye yaramak istiyorum...Halihazirda bazi antropolog-Kurdolog-oriyentalistlerin kitaplarini zor bela ingilizceden okuyorum...Bu arada Alevi kavramiyla, Pir Siltane Evdal'la ilgili saglam tesbitlere ulastim...Istersen faceokk'tan bakabilirsin son yazima, senin degerli goruslerine,katkilarina ihtiyacim olacak, saygilar Kadir Canbek kalpatin1@hotmail.com

Almanlar susuyor Sarrazin e desetk veren ve Tfcrklere gfcnlfck hayatt

Andres

2012-08-10 21:39 - Almanlar susuyor Sarrazin e desetk veren ve Tfcrklere gfcnlfck hayatta,fcstfc kapali veya acik acik hakaret eden Almanlar susuyor Tecavfczcfc olup olmadigi belli olmayan ve Antalya da mahkemesi devam ederken Almanya da bu olay fczerinden Tfcrkleri suclayanlar,susuyorlar On seneyi askin bu katliyam,televizyonlarda tartisiliyor Almanlarin verdikleri tepkiler daha farkli olmaliydi Sarrazin olayida televizyonlarda tartisildi ve Almanlar gfcnlfck hayatta,ekranda olumsuzluklarini kustular Ama Nazi dfcsfcnce yapisina karsi sokaktaki Alman susuyor Ama Sarrazin sf6z konusu olunca bfclbfcl kesiliyor Sarrazin ve Marko f6rnekleri cogaltilabilir Yalniz su bir gercek ki ; Alman medyasi uslup olarak,dfcsfcnce olarak Tfcrklere adaletli davranmiyor Kardeslerimizin katledilmesi cok fczfccfc Hepsine ALLAH tan rahmet,yakinlarina sabir diliyorum Bu insanligi katletme eylemine yeterince tepki veremememiz ise hepimizin hatasi Berlin ayaga kalkmaliydi Kf6ln uyumamaliydi Hamburg bagirmaliydi Dfcsseldorf haykirmaliydi Sirf Almanya mi ? Avrupa nin hangi sehrinde Tfcrk varsa o sehir ayaga kalkmaliydi Her yerde tekrar tekrar toplanmaliydik Bir kez daha,bir kez daha hep birlikte tfcm gfccfcmfczle insanliga karsi yapilmis bu sucu protesto etmeliydik Sadece icimizde degil,sessiz kalarak degil,tfcm benligimizle meydanlarda hep birlikte protesto etmeliydik Maalesef bu konuda birlik beraberligimizi gf6steremedik Peki minare yasaginda gf6sterebildik mi ? Peki baska bir cok konuda daha tepkimizi gf6sterebildik mi ? Derneklerimizi,sivil toplum f6rgfctlerimizi tekrardan f6rgfctlememiz gerektigini Ne yazik ki bu on seneyi askin fczfccfc olayin ortaya cikmasi sonucu anladik Anladik mi ? O zaman bir seyler yapalim Daha iyi f6rgfctlenebilmemiz icin,birlik ve beraberligimizin daha da gfcclenebilmesi icin ne gerekiyorsa yapalim Kardeslerimizi katleden canilerin bir an f6nce yakalanmasi ve olaylarin fcstfc f6rtfclmeden tfcmfcyle aydinlatilmasi fcmidiyle,daha gfcclfc bir yumruk olalim