Fethullah’ın Duruşu, Türk Devleti’nin yeniden çöplüğe yönelmesi..

Fethullah adındaki lafı bile edilmeye değmeyecek kadar cahil olan ve ABD tarafından “örnek islami model” olarak sunulan yeni Türk Faşizmi’nin ideologu olan bu unsur, maalesef örümcek bağlamış kafası ile hem Güney’de, hem de Kuzey’de Kürt Halkı’nın yeni belası haline gelmiş bulunuyor..

Kendine özel bir faşizme öncülük eden Fethullah, dini paraya çeviren güruhun da başında gelir. Bu özelliği büyük bir vicdansızlık perdesi geliştirmesine, moral değer erozyonuna yol açmıştır. Ardına sığındığı Said-i Nursi’nin mirasını rakipsiz bir şekilde kullanan, fakat fiiliyatta Melle Said Kürt olduğundan dolayı onun elini bile sıkmamak için yolunu değiştiren bir adamdır. Ama yine de PS şartlarında onun adını kullanmakta hiç bir beis görmüyor. Çünkü Bediuzzaman artık hayatta değil ve onu yalanlayamaz.

Şöyle konuşuyor Fethullah: “Bediüzzaman Hazretleri o bölgenin insanıdır. Bir dönem de Ermeni Taşnaksiyonu’na karşı talebelerini arkasına alıp gönüllü savaşan, Rus işgaline karşı alay komutanı olarak mücahede eden, bacağı kırılan, esir düşen, Kosturma’da hapis kalan ve harikulade bir şekilde oradan kaçıp Türkiye’ye dönen, İstiklal Mücadelesi’ni destekleyen, (....)”

Melle Seid’in sivil alay komutanlığını ve sonrasında kemalist rejimle bir nevi uzlaşmasını kutsuyor. Ama aynı savaşta sırf Kürtler’i korumak için Büyük İslami İlim Adamı Şêx Şerif’in de miralay olduğunu, savaştan sonra bir Kürt gibi duruş sergilendiğini ve kemalistlerin ipi ile idam edildiğini bilmezden geliyor. Kıssadan hise; Türk Devleti’nin işine yarayanlar bir şekilde yaşıyordu, karşı duranlar ise ülkeleri ve halkları uğruna şerefli bir ölüme merhaba diyorlardı. Aynı şey Rus Savaşı’nın büyük Kürt komutanı Kor Hüseyn Paşa’nın da başına gelmedi mi? Paşa Agirî direnişinde doğru duruş sergilediği için bir suikastla ebediyete göç ettirilmedi mi?

Fethullah söz konusu demecinde Said-i Kurdî’nin “İstiklal Mahkemeleri’ni desteklediğini öne sürmesi onun islamseverliğinden değil, Türk egemen bir İslam Alemi rüyasından ileri gelmektedir. Bu realite yukarıdaki yan cümlecik ile ortadadır. Burada oldukça açık yazacağım: Said-i Nursî’nin Kürt halkı’na yaptığı en büyük kötülük, Şêx Seid öncülüğü’nde başlayan 1925 ayaklanmasını sabote etmesidir. Çünkü o olmasaydı, Kor Huseyn Paşa Üç alayı ile bu ayaklanmaya iştirak edecek, bu örneği gören diğer Kürt Feodalleri de direniş mücadelesine kaatılacak ve Kürtler’in kaderini değiştireceklerdi. “İslam’a kılıç çekilmez” sözlerinin arkasına sığınan Bediuzzaman bu tavrı ile onbinlerce Kürd’ün katline giden yolu da açmış oldu (bu konuyu bir başka yazımda işlemiştim).

Esas itibarı ile İslam dürüst olmakla övünür. Fethullah ise çarpıtmaları ile başı göğe ermiş gibi bir duruşun sahibidir. Muhammed Dini’ne mensup olan hiç kimse bir diğer islamı “kafir” olarak suçlayamaz. Bu haramdır. Ama Fethullah, haşa, kendisini “Allah’ın vekili” olarak bildiği için hükmünü serbestçe veriyor, insanların, mazlum insanların, kahrolmasını Allah’tan dilemiyor, istiyor. Bir nevi emrediyor.. “köklerini kurut ve işlerini bitir” yan cümleciği emir kipi ile söylenmemiş mi? Fethullah bu “yetkiyi” nereden alıyor? Halkların sırtından kazandığı dolarları mı ona batıyor?

Bakınız “ben Türk Devleti’nde her şeyi düzelttim, kontrol altına aldım” anlamına gelen laflar ediyor. Polisi, MİT’i, üniversiteleri, anayasa mahkemesi dahil, bir bütün halinde yargıyı düzelttiğini söylüyor. Bunların hepsini kontrol altına aldığı doğrudur. Ama yarattığı polis teşkilatı yıllık zehirli gaz rezervini dört ayda hak arayan kitlelari ezmek için tüketti. Yargı ise faşizmin mengenesi olarak işlemekte en ufak bir tereddüt göstermedi. Fethullah mahkemeleri çocuklara tecavüz eden AKP’nin kapıkulu kişileri aklamakta yarış halindedirler. 14 yaşındaki çocuğu satın alıp tecavüz eden Vakit Yazarı Üzmez şimdi dışarda.. Siirt’te dört kız çocuğuna tecavüz edenler nerede? Serbest.. Mardin’de AKP’nin maaşlılarından 26’sı 13 yaşındaki kıza tecavüz ediyorlar ve katakuli ile şimdi serbesttirler. 9 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edenleri aklayan sistem AKP’nin kurduğu sistemdir. Bu Fethullah takımının “İslami namus” anlayışıdır. Öte yandan çömezi Erdoğan çıkıpta pervasızca 1400 kişilik tutuklanacak olan BDP’lilerden bahsedebiliyor. Altı seçilmiş BDP’li vekil rehine.. Bu, Fethullah takımının siyasi ahlak anlayışıdır. Adam öldüren, çocuk öldüren “güvenlik güçleri” hakkında tahkikat bile açılamıyorken siyasiler rehine olarak tutuluyor Fethullah rejimi’nde..

Bütün bunları gerçekleştirmekle övünen imam efendi ise hala “mü’min” olduğunu iddia edebiliyor..

Fethullah denilen bu cahil adam kendisine okyanus ötesinde empoze edilmiş olan psikolojik savaş şablonlarını oldukça abartılı bir şekilde kullanarak sıradan Türk insanının Kürd’e karşı kinini bilemekte, peygamberlerin, toplum liderlerinin adlarını istediği gibi kullanarak insanları biribirlerine karşı kışkırtıyor.. Bu yaptığı “fitne” değil de nedir? Bakın şu söylediklerine:

“Milletimizin belki büyük ölçüde ve pek çoğunun yitirdiği bir şey varsa o da ızdırab duyulacak şey karşısında ızdırıpsız olmadır, heyecansız olmadır, metafizik gerilimini kaybetmedir. ‘.....(oysa) Milletimizin ızdırap duyulacak şey karşısında makul planlarla meselenin üstüne gitmesi söz konusu olamaz..’ Uykusunu kaçıracak şekilde, onu deliye çevirecek şekilde ızdırab olmalı ki içinde o bir gerilim hasıl etsin.. Başta ihtiyaç yerine giderken bile orada onu düşünsün. Ne yaptığını unutsun. Abdest alırken şaşırsın! Namazda bile..... Gece uykudayken bile uyansın...”

Bu pasajda geçen sözler PS’nin temel kurallarından bazılarıdır. “Makul çözüm planlarına hayır!” diyor Fethullah. Onun yerine tuvalette, abdestte, namazda, uykuda “kin” telkin ediyor Türkler’e. Bu alçaklığın daniskası değil de nedir? Mazlum bir milletin zulme, inkara ve asimilasyona karşı direnen evlatlarına ve giderek tüm Kürt Halkı’na kin beslemek, ibret alınacak bir sapkınlıktır. Adına hareket ettiğini Türk’e yutturduğu İslam’ı bile bilmemektir. Hem Kürt İnsanı İslam olmayabilirdi.. Bu sana onları ezmek için bir hak mı tanır? Ama olmayan bir ırkın, yani Önasya’daki türkçülerin yaptığı ırkçılığın temsilcilerinin beyin yapıları her türlü mel’anete müsaittir. Hiç bir moral değer tanımayan Fethullah da bunlardan biridir.

Hayır Bay Fethullah!

Böylesine bir kini, bir ulusa karşı kini, beslemek, eğer bir hak ise, bu sadece Kürtler’in sahip olması gereken bir haktır.. Çünkü ezilen onlardır.. Ülkeleri bölünüp paylaştırılan onlar..Katliama uğrayan, asimile edilmeye çalışılan onlar. Şehidine “şehid” demesi fiili müdahalelerle suç sayılan onlar. Şehidini ancak direnerek layıkı ile gömebilen onlar. Evleri yakılan, ormanları yok edilen, ekonomileri işlemez hale getirilen yine onlar..

O halde;

İlhakçı-inkarcı bir zihniyetle Kürdistan’ı tarumar eden Sen, onlara bir kin duyuyorsan onların sana ve takipçilerine bin kin beslemesi gerekir!

Allah’ı “çantada keklik” kabul eden bir zihniyetle şöyle haykırıyorsun:

“Allahım, birliğimizi sağla, aramızı te’lif buyur, bizi vifak ve ittifaka muvaffak kıl. Hidayet ve ıslahını murat buyurduğun insanları ıslah eyle, kalb ve kafalarına salah ver. Şayet düşmanlık yapanlar arasında ıslahını murat buyurmadığın ve kendileri hesabına ıslah istemeyen kimseler varsa, onların da altlarını üstlerine getir, birliklerini boz, evlerine ateş sal, köklerini kurut ve işlerini bitir.”

Burada adam laf kalabalığının altında yukarıdaki kinini daha da açık bir şekilde tekrarlıyor. Mahalle kavgasında edilecek laflar ediyor, şöyle; “onların altlarını üstlerine getir, birliklerini boz, evlerine ateş sal, köklerini kurut ve işlerini bitir”..

Oysa dua etmesine lüzum kalmadan Türk Devleti 1925’ten beri Kürtler’in altlarını üstlerine getiriyor. Bir yandan göçlerle, bir yandan toplu kıyımlarla (Dersim, Zilan ve Piran-Darêyênî), öte yandan da Liderler’in hayatta kalanlarını Binê-Xetê’ye, Güney’e ve İran’a kaçmaya zorlayarak altlarını üstlerine getiriyorlar, ki bunların arasında Fethullah’ı taret suyu olarak kullanabilecek kadar ilim sahibi insanlar da vardı (Şêx Eli Rîza efendi gibi). Ama Kürt Halkı hala ayakta.

Fethullah ezberlediği bazı arapça kelime ve cümlelerle ne derecede büyük bir “mütefekkir” olduğunu ardına takılmış olan zavallı bir kitleye rahatlıkla yutturabiliyor. Ama kelimenin tam anlamı ile doktriner bir programı olmadığı için, NATO başta olmak üzere, Türk kitlelerini büyük Batılı güçlerin istedikleri doğrultuda yönlendirmektedir. Bu kitleler dinlediklerini sorgulayacak bir geleneğe sahip değildirler. “Şef her zaman haklıdır” inancı bu kitlelerde neredeyse genetik bir kod haline gelmiştir.

İşte böylesi bir kitleye Fethullah, okyanusun öte yakasında misafir olduğu şefleri tarafından lüzumlu görülen her şeyi kolaylıkla enjekte edilebiliyor. Fethullah’ın bu özelliği, onunla İslami örgütler arasında belli bir diyalog kurulmasına engeldir. Kaddafi bir ara bu adamın çömezi olan Erdoğan’ın oyununa geldi ve bu hatası hayatına mal oldu. Hepimiz seyrettik gördük. Ama Pakistanlı, Afganistanlı, İranlı ve daha başka küçük grup ve partiler bu ekibi hep dışladı.

Bu kafadaki Fethullah, Kürdistan’da büyük bir PS yürüten ekibin en önünde yer almaktadır. Bu PS’de peygamberleri ve dinleri de çarpıtma temelinde kullanmaktadır. Aşağıdaki satırlar ona aittir:

“(Şiddet, adam öldürme) Ne peygamberlerin nurânî hayatında, ne bir kısım toplum liderlerinin, Zerdüştlerin, Hermeslerin, Budaların, Brahmanların hayatında yoktur öyle bir şey. O ancak şeytan çizgisinde olabilecek bir şeydir.”

Bu satırlarda onarılamaz yalanlar gizli. Neden? İşte bu soruya cevap vermek için Fethullah’ın amacını bir daha tek cümlede hatırlayalım, şöyle: Türk Faşizmi’nin ideologu olan bu adam asıl olarak Kürt silahlı mücadelesini tereddüte düşürmeyi, destekleyici kitleyi bölmeyi amaçlıyor. Tıpkı duasında “emrettiği” gibi..

Dinler tarihi ile ilgilenenler, özellikle Ortadoğu kaynaklı dinlerin düzenlere karşı ihtilal temelinde geliştiklerini bilirler. Bu dinlerin oturtulmaları kesinlikle kanlı olmuştur.

Alın yahudiliği.. Peygamber Musa bu dinin temelini atarken çocukluk arkadaşı Firavun ile savaşmadı mı? Kendisi bizzat kavga eden iki kişiden biri olan İsrailoğlu’nun tarafını sorgusuz, sualsız öldürmedi mi? Hristiyanlık oturtulurken özellikle Bizans İmparatoru’nun bu dini kabullenmesinden sonra ne kadar kan döküldüğünü otoritelerin araştırmalarında bulabilirsiniz. İslamiyet’in oturtulması aynı ihtilalci ruhla gerçekleşmedi mi? Hz Muhammed Medine döneminde dört savaşa bizzat katılmadı mı?

Aynı şey ideolojik temelleri de ortaya konularak Zarathuştra Dini’ninde çok daha net görülür. Zarathuştra Halkçı bir peygamberdi. O, hedefine emek sömürücülerini çok net bir şekilde koymuştu. İyi ile Kötü’nün savaşı onun öğretisinin temelidir. Kötü ile uzlaşmak, dinden çıkma ile eş tutulmuştu. Araştırmacılar onu “pastoral dönemin”, urbanizasyonun başındaki dönemin sosyalist ideologu olarak tanımlarlar.. Erdoğan bunu bilmez, ama sanki bilinç altında bu dinin mensuplarının kendisine karşı olduğunu seziyor gibidir.. Yani tarihsel gerçekleri ters yüz eden bir unsur var orta yerde. Bu unsur neyi niçin yapıyor bu da belli.. Ama gel de keçilere anlat!

(Devam edecek)

2011-11-06

A Sirac Kekuyon
GorusunuzKürdün Bileğini Büken Son Adam

Zend Mazdek

2011-11-13 02:02 - Bu söz edilmesi pezeveng kavata yazınızı, kaleminizi harcadığınız için ayıp ediyorsunuz diyecem -ama koyunlaşan halkın gözünü açmak da bir görevdir. Kürdün bileğini tarihlerde kimse bükemedi. İskender'i kovduk, Türk'ü perişan ettik, Arabın anasını ağlattık; Bu adam ise okyanus ötelerinde böyle cirit atar. Bilek güreşine gelen son adamla, bilek güreşine bile kalkmadan, Kürdün bileğini bükecek son adamdan söz ediyoruz. Fetoşçuların kanını dökmeye hazırdır bu halk...

Sahtekar fetulahin maskesi

gordeni

2011-11-07 23:28 - Elinize ve yöreginize saglik gözel bir konuya deginmishsiniz. O iblisin sahtekarligini her zaman göndemde tutmak gerekiyor. Adam musluman olarak geciniyor ama pratikte Islamla zitlashiyor. Bence Hz Muhammed aleyselam yashasaydi fetullahin yuzune tukuren, ilk O mubarek insan olacakti ve ona dönup shunu diyecekti; Hey iblis hey alchak hic utanmadan ve Allah tan korkmadan nasil oluyorda ummetimin temiz duygulariyla oynuyorsun. Onlari kendi cikarlarin icin kandiriyorsun. Butun insanlarin laneti senin ve yandashlarinin uzerine olsun. Allah`in cehennemi senin gibi zatlat icin yarattigini bilmiyormusun hey munafik adam. Her konuyu anlattiginda senin o döktugun timsah göz yashlarin neyin nesi? Mademki temiz bir muslumansin neden Arabistan veyahut herhangi bir islam ulkesi degilde amerikada kaliyorun? Halbuki Islam onlarla dost olmayin diye emretmishtir. Senin yaptigin sahtekarlik degilde nedir. Neden Afganistanda veya Irakta degilsin? Halbuki Islam cihadi farz kilmishtir. Neden mazlum Kurd halkina kin besliyorsun? Musluman muslumanin kardeshi degilmidir. Evet inanin Peygamber efendimiz aynen böyle diyeceginden eminim sonra dönup ona senin gibi sahtekar ve zalimler icin yashasin cehennem deyip onu helak etmesi icin Allaha dua edecekti.

Merhaba Mamoste

Aydin Xarpetî

2011-11-06 22:50 - Sizi saygiyla selamliyorum feto icin yazdigin yaziyi Facebook,ta yayinliyorum izninizle cok güzel yazmisiniz ellerinden öpüyorum saygi ve sevgilerimi yoluyorum Hemseriniz Aydin Xarpetî