Fotograflar


[ Bas sayfa ] [ Bir önceki ] [ Bir sonraki ]

Önde sağ tarafta oturan Şex Said ve sol tarafta oturan Şex Şerif, arka sırada sağ taraftaki Şex Abdullah ve yanındaki İhanetçi Kasım.